Information
Search

Повернення товару та коштів

Повернення продукції, придбаної в Інтернет-магазині babycar.

Ви можете обміняти або повернути товар протягом 14 днів з моменту покупки. Це право гарантує вам Закон України “Про захист прав споживача”.

Щоб використати цю можливість, будь ласка, переконайтеся, що:

товар, що не був у вжитку і не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей, на лічильнику телефону не більше 5 хвилин розмов, програмне забезпечення не зазнавало змін тощо;

товар повністю укомплектований та не порушена цілісність упаковки;

збережено всі ярлики та заводське маркування.

Процедура повернення продукції та коштів Інтернет-магазину babycar


Повернення коштів складає картковий рахунок клієнта.

Повернення коштів на платіжну картку здійснюється протягом 14 днів з моменту отримання продукції на склад магазину.

У разі повернення товару згідно з умовами, регламентованими Законом України про захист прав споживачів, вам необхідно:

Надіслати нам на пошту

заяву на повернення грошей, якщо було здійснено оплату карткою, дата часу оплати

Товар, який ви хочете повернути (або акт про списання товару)

Шановні покупці! Просимо вас, щоб уникнути конфліктних ситуацій, ознайомитися з даним розділом, в якому наведено всі основні правила взаємодії продавців і покупців, що стосуються товарів, що продаються нашою організацією. (Виписка із закону України "Про Захист прав споживачів")

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

 1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, у порядку та у строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

Пропорційне зменшення ціни;

Безоплатного усунення недоліків товару у розумний термін;

Відшкодування витрат усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку суттєвих недоліків, що виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених при необхідності укладанням експертизи, споживач, у порядку та в строки, встановлені законодавством та на підставі обов'язкових для сторін правил або договору, має право на свій вибір вимагати від продавця або виробника:

Розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

Вимагати заміни товару на той самий товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.


2. Щодо непродовольчих товарів, що були у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торгові підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Відповідно до цієї частини задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцю за місцем купівлі товару, виробнику або підприємству, яке задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а у разі його невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги щодо місцезнаходження споживача задовольняють також створені власником продавця торгові підприємства та філії, які здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їхні представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

4. Продавець і виробник при продажу (реалізації) товару зобов'язані формувати споживача про підприємства, які задовольняють вимогам, встановленим частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність відповідно до статей 15 та 23 цього Закону.

5. Продавець, виробник (підприємство, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача та задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів та товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) .

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а у разі виникнення необхідності у перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний термін з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару у встановлений термін неможливо, споживач має право на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, яке виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.

7. При заміні товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації) належної якості, ціна на яку змінилася, перерахунок вартості не ведеться.

При заміні товару з недоліками на такий самий товар іншої марки (моделі, артикула, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться виходячи з його вартості на час обміну, а у разі зниження ціни - виходячи з вартості на час покупки .

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни – виходячи із вартості товару на час покупки. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

8. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості, продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлені в межах терміну придатності. При цьому розрахунки із споживачем проводяться у порядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

9. У разі пред'явлення споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунені протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що відповідає вимогам споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створити (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожен день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації) та за кожен день затримки усунення недоліків понад встановлений термін (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно у розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлені гарантійні строки, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб та складову частину обчислюється, починаючи з дня видачі споживачу після ремонту товару.

10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена ​​протягом встановленого терміну служби, а якщо така не встановлена ​​- протягом десяти років, якщо в товарі були виявлені недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо ця вимога не задоволена у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробнику (продавцю) інші вимоги відповідно до частини першої цієї статті.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що відповідає вимогам споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного товару.

Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, яке виконує його функції, збитки, які воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею.

13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, яке відповідає вимогам споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто чи через свого представника.


Стаття 9. Права споживача на придбання товару належної якості.

1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з іншої причини не може бути використаний за призначенням. Споживач має право обміну товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, крім дня купівлі. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) на підставах, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та отримати назад гроші у розмірі вартості поверненого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходження відповідного товару у продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару у продаж повідомити про це споживача, який потребує обміну товару.

 3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки зі споживачем проводяться з вартості товару тимчасово його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.